PROJEKČNÍ ČINNOST


Projekční činnost se stala významnou částí praconí náplně společnosti MOPRE s.r.o. Zahrnuje následující:   

  • venkovní, kabelové rozvody a přípojky VN 22 kV
  • distribuční, průmyslové, stožárové a kioskové trafostanice 22/0,4 kV
  • venkovní kabelové rozvody a přípojky NN 230/400 V