ELEKTROMONTÁŽNÍ SLUŽBY


Nejen pro společnost E.ON s.r.o. jsme schopni uskutečnit veškeré elektromontážní práce dle požadavků zákazníka. Jsou to zejména: 

  • venkovní vedení NN, VN, VVN
  • kabelové vedení NN, VN
  • transformátorové stanice do 110 kV
  • běžné opravy na el. vedení
  • výměna elektroměrů