REFERENCE


  • Rekonstrukce sítě NN a VO v obcích Pistovie, Račice, Drnovice, Terešov, Moravské Prusy
  • Oprava venkovních sítí vysokého napětí VN 323 Vyškov - Rostěnice, VN 133 Pustiměř - Želeč
  • Montáž kabelového vedení VN Vyškov - PRIMA, Vyškov  - viadukt
  • Elektrifikace chatové oblasti Luleč